Do not delete this link

GSH-Px (heparine)

Art nr. 10241
Materiaal:
Heparine bloed
Diersoort:
Geit, Paard, Rund, Schaap, Varken
Samenstelling Intern referentienummer
met volgnummer
Methode
GSH-Px SOP 01003-001 Enzymatisch (Atroshi)
Extra informatie:

Geeft informatie over Se-voorraad in lichaam, geeft geen informatie over actuele Se-opname.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


EN-ISO/IEC 17025:2017
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of product Verrichting / onderzoeksmethode Intern referentienummer
Heparine
RV
Het bepalen van de activiteit van GSH-Px;
Enzymatisch (Atroshi)
SOP 01003 eigen methode