Do not delete this link

Vitamine B12 (serum)

Art nr. 10213
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
Vitamine B12SOP 01008-005Chemoluminescentie
Extra informatie:

Maat voor cobaltvoorziening. Bij voorkeur niet uitvoeren bij runderen met verminderde penswerking. Cobaltvoorraad in lichaam bepalen in leverweefsel (biopten).

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum
van schapen
Het bepalen van het gehalte aan vitamine B12;
Chemoluminescentie
SOP 01008 eigen methode