Do not delete this link

Alkalische fosfatase (serum)

Art nr. 10202
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Overige zoogdieren, Paard, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
ALPSOP 01001-001Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
Extra informatie:

Minder specifiek enzym, dat met name aanwezig is in lever maar ook voorkomt in spieren, darmen en botten.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum
RSGVP
Het bepalen van de activiteit van ALP;
Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode