Do not delete this link

AST (GOT) (serum)

Art nr. 10204
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Overige zoogdieren, Paard, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
ASTSOP 01001-003Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
Extra informatie:

Enzym dat voornamelijk verhoogd is in geval van spierschade (dan vaak in combinatie met een verhoogde CPK en LDH waarde) en/of leverschade (dan vaak in combinatie met o.a. verhoogde γGt, GLDH en bilirubine waardes).

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum
RSGVP
Het bepalen van de activiteit van AST;
Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode