Do not delete this link

CPK (serum)

Art nr. 10205
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Overige zoogdieren, Paard, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
CPKSOP 01001-004Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
Extra informatie:

Paard: Enzym dat specifiek verhoogd is in geval van spierschade (dan vaak in combinatie met een verhoogde ASAT en LDH waarde). Het is vanaf 4-6 uur na een incident waarbij spierbeschadiging optreedt in het bloed terug te vinden.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum
RSGVP
Het bepalen van de activiteit van CK-Nac;
Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode