Do not delete this link

GLDH (serum)

Art nr. 10206
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Paard
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
GLDHSOP 01001-005Enzymatisch (DGKC-methode, 37°C)
Extra informatie:

Leverspecifiek enzym met korte halfwaardetijd (12-24u), dus bij verhoging: acute leverschade, energietekort.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


EN-ISO/IEC 17025:2017
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum
RSGVP
Het bepalen van de activiteit van GLDH;
Enzymatisch (DGKC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode