Do not delete this link

CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA (serum)

Art nr. 11730
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit
Samenstelling Intern referentienummer
met volgnummer
Methode
Paratuberculose antistoffen SOP 02176-019 ELISA
Chlamydia antistoffen SOP 02176-020 ELISA
CAE antistoffen confirmatie SOP 02170-002 ELISA
CAE antistoffen SOP 02176-012 ELISA
CL antistoffen SOP 02176-018 ELISA
Extra informatie:

Voor CAE geldt een andere steekproeftabel met aantallen dieren die onderzocht dienen te worden dan voor CL. Voor CL hoeven minder bloedmonsters onderzocht te worden dan voor CAE. Zie steekproeftabel CAE. Zie steekproeftabel CL en voorkom overmatig testen (en kosten).
Staffelkorting: 0-50 monsters geen korting, 51-100 monsters 3% korting, > 100 monsters 7% korting.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of product Verrichting / onderzoeksmethode Intern referentienummer
Serum van
schapen en geiten
Het aantonen van antilichamen ten aanzien van CAEV en MVV;
ELISA
SOP-02170 eigen methode
Serum van
schapen en geiten
Het aantonen van antilichamen ten aanzien van CAEV, MVV en CL;
ELISA
SOP-02176 eigen methode