Do not delete this link

Bronwateronderzoek KKM/Foqus

Art nr. 10526

Materiaal: Veedrinkwater

Diersoort: Rund, Schaap, Geit

Methode: VIS,  ICP-MS, ionchromatografie-geleidbaarheid, potentiometrisch

Samenstelling: 
pH
ammonium
nitriet
nitraat
ijzer
mangaan
natrium
chloride
sulfaat
hardheid
totaal aëroob kiemgetal bij 22 ºC
E-coli/mL
E-coli/100 mL
Inclusief KKM-certificaat.

Extra informatie:

Het pakket Bronwateronderzoek KKM/Foqus (10526) kunt u gebruiken om bronwater dat gebruikt wordt voor het reinigen van de melk(tank)installatie en/of in de voorkoeler, te laten onderzoeken op geschiktheid volgens de door KKM of Foqus gestelde normen voor waterkwaliteit. Bij dit pakket ontvangt u naast de uitslag ook een certificaat in het kader van het kwaliteitsprogramma KKM/Foqus. Monstername in het kader van KKM/Foqus mag uitsluitend door een erkende monsternemer worden uitgevoerd en ingestuurd naar GD. Aanmelden voor jaarlijkse monstername Chemisch onderzoek op: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en bacteriologisch onderzoek op: totaal aëroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en E-coli/100 mL. Lees meer

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.

 NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
 Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120

Materiaal of product

Verrichting / Onderzoeksmethode

Intern referentienummer

Veedrinkwater

Het bepalen van het gehalte aan nitriet; VIS

SOP 01061 gelijkwaardig aan NEN 6777

Veedrinkwater

Het bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium, natrium en kalium; ICP-MS

SOP 01093
eigen methode

Veedrinkwater

Het bepalen van het gehalte aan anionen
(chloride, sulfaat, nitraat); ionchromatografie-geleidbaarheid

SOP 01066
eigen methode

Veedrinkwater

Het bepalen van het gehalte aan ammonium; VIS (Berthelot reactie)

SOP 01064
conform Merck Spectroquant 1, 14752

Veedrinkwater

Het organoleptisch beoordelen van veedrinkwater en het bepalen van de pH; potentiometrisch

SOP 01022
SOP 01023
eigen methode

Veedrinkwater

Het bepalen van het aeroob kiemgetal bij 22°C d.m.v. de gietplaatmethode

SOP-04068
gelijkwaardig aan ISO6222

Veedrinkwater

Het bepalen van het E. coli kiemgetal
d.m.v. de membraanfiltratiemethode

SOP-04070
gelijkwaardig aan ISO9308-1