Do not delete this link

Bronwateronderzoek KKM/Foqus

Art nr. 10526
Materiaal:
Water
Diersoort:
Geit, Rund, Schaap
Samenstelling Intern referentienummer
met volgnummer
Methode
Mangaan SOP 01094-005 ICP-MS
Totaal kiemgetal (1)(2) SOP-04068-001 Gietplaat
Ecoli (kVe/mL) (1)(2) SOP-04070-001 Membraanfiltratie
Ecoli (kVe/100 mL) (1)(2) SOP-04070-002 Membraanfiltratie
pH SOP 01023-001 Potentiometrisch
Nitriet SOP 01061-001 UV/VIS
Ammonium SOP 01064-001 UV/VIS (Berthelot)
Chloride SOP 01066-001 ionchromatografie-geleidbaarheid
Nitraat SOP 01066-002 ionchromatografie-geleidbaarheid
Sulfaat SOP 01066-003 ionchromatografie-geleidbaarheid
IJzer SOP 01093-001 ICP-MS
Calcium SOP 01093-003 ICP-MS
Magnesium SOP 01093-004 ICP-MS
Natrium SOP 01093-005 ICP-MS
(1) Monstermateriaal gekoeld opsturen, anders is de uitslag minder betrouwbaar.
(2) Monstermateriaal tijdig opsturen (<24 u bij GD), anders is uitslag minder betrouwbaar.
Extra informatie:

Het pakket Bronwateronderzoek KKM/Foqus (10526) kunt u gebruiken om bronwater dat gebruikt wordt voor het reinigen van de melk(tank)installatie en/of in de voorkoeler, te laten onderzoeken op geschiktheid volgens de door KKM of Foqus gestelde normen voor waterkwaliteit. Bij dit pakket ontvangt u naast de uitslag ook een certificaat in het kader van het kwaliteitsprogramma KKM/Foqus. Monstername in het kader van KKM/Foqus mag uitsluitend door een erkende monsternemer worden uitgevoerd en ingestuurd naar GD. Chemisch onderzoek op: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en bacteriologisch onderzoek op: totaal aëroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL en E-coli/100 mL.
 
 
Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.
Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of product Verrichting / onderzoeksmethode Intern referentienummer
Veedrinkwater Het bepalen van het aeroob kiemgetal bij 22°C;
Gietplaat
SOP-04068 gelijkwaardig aan ISO 6222
Veedrinkwater Het bepalen van het E. coli kiemgetal;
Membraanfiltratie
SOP-04070 gelijkwaardig aan ISO9308-1
Veedrinkwater Het bepalen van de pH;
Potentiometrisch
SOP 01023 eigen methode
Veedrinkwater Het bepalen van het gehalte aan nitriet;
UV/VIS
SOP 01061 gelijkwaardig aan NEN 6777
Veedrinkwater Het bepalen van het gehalte aan ammonium;
UV/VIS (Berthelot)
SOP 01064 eigen methode
Veedrinkwater Het bepalen van het gehalte aan anionen (chloride, sulfaat, nitraat);
ionchromatografie-geleidbaarheid
SOP 01066 eigen methode
Veedrinkwater Het bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium, natrium en kalium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode