Do not delete this link

Longworm (faeces)

Art nr. 10909

Materiaal: faeces

Diersoort: Rund, Paard, Schaap, Geit, Hond, Kat, Ov. Zoogdieren

Methode: Bearmann

Samenstelling: Longworm

Extra informatie:
Als er duidelijk zichtbare hoestklachten zijn, kan mestonderzoek op longworm-eieren de diagnose voor een longworminfectie bevestigen. Houd rekening met het feit dat verschijnselen in een enkel geval al kunnen optreden vóórdat eieren te vinden zijn in mest. Het advies is om bij  klachten (hoesten, productiedaling) verse mestmonsters te nemen bij 5 dieren uit dezelfde diergroep, zodat u een representatief beeld van de koppel krijgt. Voor het onderzoek is minimaal 10 gram mest per dier nodig. Stuur monsters bij voorkeur op maandag tot en met donderdag naar GD. Indien monsters vrijdag te laat, na 17.00uur, arriveren blijven deze gedurende het weekend liggen. Longwormlarven sterven dan af. Voor een betrouwbare longwormuitslag is het belangrijk dat de mestmonsters binnen 24 uur na monstername bij het GD laboratorium zijn. Lees meer over de dierziekte longworminfectie.


Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.