Do not delete this link

Glucose (NaF)

Art nr. 10228
Materiaal:
NAF bloed
Diersoort:
Eend, Geit, Kalkoen, Kip, Overige gevogelte, Overige zoogdieren, Paard, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
GlucoseSOP 01002-010Enzymatisch (hexokinase)
Extra informatie:

Paard: Lichaam tracht de glucosewaarde in bloed constant te houden: van groot belang voor celmetabolisme. Hyperglycemie bij o.a. stress, na sedatie, i.g.v. Cushing en bij niet meer gecompenseerde insulineresistentie. Hypoglycemie in geval van neonatale sepsis.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
FluorideplasmaHet bepalen van het gehalte aan glucose;
Enzymatisch (hexokinase)
SOP 01002 eigen methode