Do not delete this link

BHBZ (serum)

Art nr. 10220
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Overige zoogdieren, Rund, Schaap
Samenstelling Intern referentienummer
met volgnummer
Methode
BHBZ SOP 01002-001 Enzymatisch
Extra informatie:

BHBZ = betahydroxyboterzuur.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


EN-ISO/IEC 17025:2017
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of product Verrichting / onderzoeksmethode Intern referentienummer
Serum
RSG
Het bepalen van het gehalte aan beta-hydroxybutyraat;
Enzymatisch
SOP 01002 eigen methode