Do not delete this link

Maagdarmwormeieren pool 2-5 (faeces)

Art nr. 10562

Materiaal: faeces

Diersoort: Rund

Methode: Flotatie

Samenstelling: Maagdarmwormeieren pool 2-5

Extra informatie:
Gepoold mestonderzoek op maagdarmwormeieren geeft inzicht of in een koppel dieren een maagdarmwormbesmetting heeft plaatsgevonden. Bij dieren in het eerste weideseizoen zijn de verschijnselen het duidelijkst. De meest typische symptomen zijn: verlies aan eetlust en gewicht, diarree, ruw haarkleed, achteruitgang van de algehele conditie. Het advies is om circa 6 tot 10 weken na de start van het weideseizoen van 5 dieren uit dezelfde diergroep een individueel vers mestmonster te nemen. Voor dit onderzoek is minimaal 10 gram mest per dier nodig. GD mengt de mestmonsters dan tot één poolmonster. Zo krijgt u een representatief beeld van de koppel. Bij jongvee is bekend dat de hoogte van de eitelling tot ongeveer 10 weken na de start van het weideseizoen iets zegt over de hoogte van de besmetting en of behandelen nodig is.  Lees meer over de dierziekte maagdarmworminfectie.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.