Do not delete this link

Pakket Leverfunctie (serum)

Art nr. 11506
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Overige zoogdieren, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
ASTSOP 01001-003Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
GLDHSOP 01001-005Enzymatisch (DGKC-methode, 37°C)
gGTSOP 01001-006Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
Bilirubine totaalSOP 01002-006Colorimetrisch (DMSO)
AlbumineSOP 01002-009Colorimetrisch (BCG)
NEFASOP 01004-001Enzymatisch
Extra informatie:

Geeft inzicht in de mate van leververvetting en beschadiging van het leverweefsel bij het onderzochte dier/diergroep. Bij runderen neemt u de monsters in de laatste twee weken van de droogstand of de eerste twee weken van de lactatie. U kunt dit onderzoek ook inzetten bij klachten zoals het direct slecht opstarten van de melkproductie (bij vaarzen en/of koeien) en koeien die te snel veel conditie verliezen en vaak een doffe vacht hebben. Het advies is om een steekproef van 5 dieren te nemen, zodat u een representatief beeld van de koppel krijgt. Kies altijd runderen uit dezelfde diergroep. Zie ook kaart koppelproblemen.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.
Verklaring van letters
R rund S schaap G geit V varken
H hond K kat P paard Pl pluimvee


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum
RSGVP
Het bepalen van de activiteit van AST;
Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode
Serum
RSGVP
Het bepalen van de activiteit van GLDH;
Enzymatisch (DGKC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode
Serum
RSGVP
Het bepalen van het gehalte aan gGT;
Enzymatisch (IFCC-methode, 37°C)
SOP 01001 eigen methode
Serum
RSGVHKP
Het bepalen van het gehalte aan totaal bilirubine;
Colorimetrisch (DMSO)
SOP 01002 eigen methode
Serum
RSGVHKP
Het bepalen van het gehalte aan albumine;
Colorimetrisch (BCG)
SOP 01002 eigen methode
Serum/heparine-plasma
van runderen en varkens
Het bepalen van het gehalte aan NEFA;
Enzymatisch
SOP 01004 eigen methode