Do not delete this link

Paratuberculose antistoffen CBR (serum) titratie

Art nr. 10361
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Overige zoogdieren, Rund, Schaap
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
Paratuberculose antistoffenSOP 02082-001CBR (titratie)
Extra informatie:

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
Serum van
runderen, schapen en geiten
Het semi-kwantitatief bepalen van het gehalte aan antilichamen gericht tegen Mycobacterium para-tbc;
CBR (titratie)
SOP 02082 conform OIE manual