Do not delete this link

Q-fever antistoffen ELISA (serum)

Art nr. 10296
Materiaal:
Serum
Diersoort:
Geit, Rund, Schaap
Samenstelling Intern referentienummer
met volgnummer
Methode
Q-fever antistoffen SOP 02112-003 ELISA
Extra informatie:

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


EN-ISO/IEC 17025:2017
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of product Verrichting / onderzoeksmethode Intern referentienummer
Serum
herkauwers
Het aantonen van antilichamen tegen Coxiellla burnetii;
ELISA
SOP 02112 eigen methode