Do not delete this link

Veedrinkwater IKB Varken

Art nr. 10936
Materiaal:
Water
Diersoort:
Varken
Samenstelling Intern referentienummer
met volgnummer
Methode
Hardheid SOP 01093-006 Berekening
Mangaan SOP 01094-005 ICP-MS
Mest verontreiniging 1-100 (1)(3) SOP-04082-001 Filtratie/Telling
Bacterietelling (1)(3) SOP-04087-001 Gietplaat
pH SOP 01023-001 Potentiometrisch
Nitriet (gelijkwaardig aan NEN-ISO 6777) SOP 01061-001 UV/VIS
Ammonium SOP 01064-001 UV/VIS (Berthelot)
Chloride SOP 01066-001 ionchromatografie-geleidbaarheid
Nitraat SOP 01066-002 ionchromatografie-geleidbaarheid
Sulfaat SOP 01066-003 ionchromatografie-geleidbaarheid
IJzer SOP 01093-001 ICP-MS
Mangaan SOP 01093-002 ICP-MS
Calcium SOP 01093-003 ICP-MS
Magnesium SOP 01093-004 ICP-MS
Natrium SOP 01093-005 ICP-MS
(1) Monstermateriaal gekoeld opsturen, anders is de uitslag minder betrouwbaar.
(3) Monstermateriaal tijdig opsturen (<30 u op werkdagen bij GD), anders is uitslag minder betrouwbaar.
Extra informatie:
Het pakket Veedrinkwater IKB Varken (10936) kunt u gebruiken om het drinkwater van uw varkens te laten onderzoeken als u gebruik maakt van drinkwater dat afkomstig is van een bron (verplicht binnen IKB varken). Hiermee wordt de smakelijkheid onderzocht en wordt gekeken in hoeverre het drinkwater schadelijk is voor uw varkens. Chemisch onderzoek op: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en bacteriologisch onderzoek op: Mest verontreiniging en Bacterietelling.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


EN-ISO/IEC 17025:2017
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of product Verrichting / onderzoeksmethode Intern referentienummer
Veedrinkwater Het bepalen van de pH;
Potentiometrisch
SOP 01023 eigen methode
Veedrinkwater Het bepalen van het gehalte aan nitriet;
UV/VIS
SOP 01061 gelijkwaardig aan NEN 6777
Veedrinkwater Het bepalen van het gehalte aan ammonium;
UV/VIS (Berthelot)
SOP 01064 eigen methode
Veedrinkwater Het bepalen van het gehalte aan anionen (chloride, sulfaat, nitraat);
ionchromatografie-geleidbaarheid
SOP 01066 eigen methode
Veedrinkwater Het bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium en natrium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode