Do not delete this link

Veedrinkwater IKB Varken

Art nr. 10936
Materiaal:
Water
Diersoort:
Varken
SamenstellingIntern referentienummer
met volgnummer
Methode
HardheidSOP 01093-006Berekening
MangaanSOP 01094-005ICP-MS
Bacterietelling (1)(3)SOP-04081-001Gietplaat
Mest verontreiniging 1-100 (1)(3)SOP-04082-001Filtratie/Telling
Bacterietelling (1)(3)SOP-04087-001Gietplaat
Totaal kiemgetal (NEN-EN-ISO 6222) (1)(2)SOP-04068-001Gietplaat
Ecoli (kVe/mL) (NEN-EN-ISO 9308-1) (1)(2)SOP-04070-001Membraanfiltratie
pHSOP 01023-001Potentiometrisch
Nitriet (eigen methode)SOP 01061-001UV/VIS
AmmoniumSOP 01064-001UV/VIS (Berthelot)
ChlorideSOP 01066-001ionchromatografie-geleidbaarheid
NitraatSOP 01066-002ionchromatografie-geleidbaarheid
SulfaatSOP 01066-003ionchromatografie-geleidbaarheid
IJzerSOP 01093-001ICP-MS
MangaanSOP 01093-002ICP-MS
CalciumSOP 01093-003ICP-MS
MagnesiumSOP 01093-004ICP-MS
NatriumSOP 01093-005ICP-MS
(1) Monstermateriaal gekoeld opsturen, anders is de uitslag minder betrouwbaar.
(2) Monstermateriaal tijdig opsturen (<12 u bij GD), anders is uitslag minder betrouwbaar.
(3) Monstermateriaal tijdig opsturen (<30 u bij GD), anders is uitslag minder betrouwbaar.
Extra informatie:
Het pakket Veedrinkwater IKB Varken (10936) kunt u gebruiken om het drinkwater van uw varkens te laten onderzoeken als u gebruik maakt van drinkwater dat afkomstig is van een bron (verplicht binnen IKB varken). Hiermee wordt de smakelijkheid onderzocht en wordt gekeken in hoeverre het drinkwater schadelijk is voor uw varkens. Chemisch onderzoek op: pH, ammonium, nitriet, nitraat, ijzer, mangaan, natrium, chloride, sulfaat, hardheid en bacteriologisch onderzoek op: totaal aëroob kiemgetal bij 22 ºC, E-coli/mL.

Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Indien (delen van) het onderzoek door de RvA geaccrediteerd (zijn) is dan is dat af te lezen aan onderstaande accreditatieverklaring. Wanneer er geen accreditatieverklaring wordt weergegeven zijn de onderzoeken niet geaccrediteerd.


EN-ISO/IEC 17025:2017
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 120
Materiaal of productVerrichting / onderzoeksmethodeIntern referentienummer
VeedrinkwaterHet bepalen van het aeroob kiemgetal bij 22°C;
Gietplaat
SOP-04068 NEN-EN-ISO 6222
VeedrinkwaterHet bepalen van het E. coli kiemgetal;
Membraanfiltratie
SOP-04070 NEN-EN-ISO 9308-1
VeedrinkwaterHet bepalen van de pH;
Potentiometrisch
SOP 01023 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen van het gehalte aan nitriet;
UV/VIS
SOP 01061 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen van het gehalte aan ammonium;
UV/VIS (Berthelot)
SOP 01064 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen van het gehalte aan anionen (chloride, sulfaat, nitraat);
ionchromatografie-geleidbaarheid
SOP 01066 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen van het gehalte aan anionen (chloride, sulfaat, nitraat);
ionchromatografie-geleidbaarheid
SOP 01066 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen van het gehalte aan anionen (chloride, sulfaat, nitraat);
ionchromatografie-geleidbaarheid
SOP 01066 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium en natrium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium en natrium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium en natrium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium en natrium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode
VeedrinkwaterHet bepalen ijzer, mangaan, calcium, magnesium en natrium;
ICP-MS
SOP 01093 eigen methode